x

İlacımız Master Yüzme

İlacımız Master Yüzme…

Bireylerin sağlıklı yaşam için yüzme sporunu bir araç kullandıkları platforma master yüzme diyoruz bence. 


Bir elit yüzücünün amacı; alanında en iyisi olmaktır. Onun için de yüzücülüğünü hayatındaki diğer tüm alanların önüne koymaktadır. Yüzücülük artık mesleği olmuştur.

Oysa ki master yüzücülerin başka bir meslekleri vardır. Yüzme dışında uzmanlık alanları ve sorumlulukları vardır. Yüzme sporunu, kendi yaşamlarına bir değer katmak için yapmaktadırlar.

Maslow'un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’nden” baktığımızda bir master yüzücünün pramitin her yerindeki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olduğu gözükmektedir.

Bu pramite göre;

 1. Fizyolojik gereksinimler (nefes alma, besin, yemek, su, cinsellik, uyku, sağlıklı metabolizma, boşaltım)
  Sabahtan akşama masa başında ve güneşin girmediği, temiz havadan uzakta kalınan hareketsiz bir yaşamdan yüzücüleri kurtarıyor.

 2. Güvenlik gereksinimi (beden, iş, kaynak, ahlak, aile, sağlık ve mülkiyet güvenliği)
  Maddi güvenliği karşılayamıyor elbette, fakat daha dik bir duruş, kendine güvenen bir birey olma yolunda adım attırıyor.

 1. Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel mahremiyet)
  Bir topluluğun, özellikle de benzer özelliklere sahip bir topluluğun parçası olmak çok iyi hissettiyor.

 2. Saygınlık gereksinimi (özsaygı, özgüven, başarı, başkalarına saygı duymak, başkaları tarafından saygı duyulmak)
  Sporun en büyük payesi de rakibine saygı duymak, kendine saygı duymaktan geçiyor.

 3. Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdemli, yaratıcı, içten, problem çözücü, önyargısız ve hakikatleri kabul eder olmak)
  Son olarak da belki de çocukluktan beri hayalini kurduğun bir şeyi yapma, hayalindeki insan olmak, kendini gerçekleştirme konusunda yardımları dokunuyor.


  Yani sadece yüzüp nefes açmak, sağlam durmak için değil. Bir insan olarak gerek zihinsel, gerek ruhsal, gerekse bedensel, gerekse sosyal olarak tüm ihtiyaçlarımıza karşılık vermektedir.

  Hatta bununla da kalmayıp, etkileşim ve empati gücü ile de elit yüzmeyi yaygınlaştırma işlevi de oluşmaktadır. Örneğin master yüzücülerin büyüttüğü çocukların yüzme sporuna yakınlığı onların potansiyel bir yüzücü olmasını sağlayabilir.

  Öte yandan yüzlerce olsun, binlerce olsun küçük bir grubun yaptığı yüzme sporunun ekonomik döngüsü ile yüzbinlerce, belki de milyonlarca bireyin yapma potansiyeli olan master yüzme sporunun ekonomik boyutu yüzme sporunu da besleyecektir.

  Kıssadan hisse, yüzme aşkı yanıp tutuşan, tutkulu bir halde sabahın erken, akşamın geç saatlerinde suya giren siz master yüzücüler kendiniz için bir sürü iyi bir şey yaparken, fark etmeden bir sürü güzel işler yapılmasına olanak açacak bir ekosistem kuruyorsunuz.

  Herkese iyi antrenmanlar!

https://www.instagram.com/tahaengin/